Miejsce stworzone dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat.

Wykwalifikowana kadra, wysoki standard. W naszej placówce oferujemy zajęcia dodatkowe, tj: dogoterapia, alpakoterapia, warsztaty z lego, logorytmika, integracja sensoryczna, język angielski. Wszystkie z wymienionych zajęć odbywają się w ramach czesnego.

Sale wyposażone w nowoczesne, atestowane meble, pomoce edukacyjne i zabawki rozwijające kreatywność. Zajęcia edukacyjne prowadzone zgodnie z programem nauczania.

Placówka wspiera rozwój dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Mając na celu dobro dzieci i ich zrównoważony rozwój psychofizyczny w Punkcie przedszkolnym „Bajkolandia” oprócz zajęć dydaktycznych odbywają się także zajęcia gimnastyczne pod nadzorem wykwalifikowanego fizjoterapeuty. Nad prawidłowym rozwojem mowy czuwa logopeda, który w zależności od potrzeb prowadzi zajęcia grupowo lub indywidualnie.

Placówka otwarta jest przez cały rok w godzinach od 7:00 do 17:00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Adres: Ul. Panoramy Ślężańskiej 31, 55-050 Sobótka